Meniny na web
  • Počet návštev:

Aktuality

Zápis žiakov do 1.ročníka ZŠ sv. Jozefa na šk. rok 2020/2021

Vážení rodičia,oznamujeme Vám, že zápis žiakov do 1.ročníka Základnej školy sv. Jozefa na školský rok 2020/2021 sa uskutoční v dňoch od 15. – 17.apríla 2020 elektronicky Prosíme Vás o dodržanie nasledovného postupu:


>>> Záväzná prihláška - online formulár

>>> Dodatočný formulár k zápisu - online formulár

>>> Žiadosť o odklad

>>> Žiadosť o povolenie plniť PŠD mimo územia SR


Vážení rodičia,

vzhľadom k mimoriadnej situácii sú školy zatvorené až do odvolania, vyučovanie naďalej pokračuje elektronickou formou. Ak potrebujete individuálne komunikovať s našimi pedagógmi, sú dostupní na týchto kontaktoch : >>> Kontakty


Stáva sa, že učitelia nedostávajú spätnú väzbu od žiakov. Prosíme Vás, ak Vám chýbajú prihlasovacie údaje do IZK, napíšte na e-mail: ssjozefnm@gmail.com . Radi Vám ho pošleme - je potrebné uviesť meno a priezvisko žiaka. Hľadáme rôzne formy vzdelávania a tiež aj hodnotenia, preto je potrebné, aby žiaci boli v každodennom kontakte s učiteľmi a zasielali vypracované zadania.


>>> Prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach

>>> Prihlášky a prijímacie skúšky na stredné školy

>>> Testovanie T9


MAT 8.roč

Počas týchto dní, keď naša výuka pokračuje v online prostredí, sa snažíme aj tvoriť. Preto sa chceme pochváliť výtvormi ôsmakov s témami z matematiky.

Zápis

Riaditeľstvo Spojenej školy sv. Jozefa oznamuje, že zápis žiakov na školský rok 2020/2021 do 1. ročníka ZŠ sv. Jozefa sa bude realizovať v dňoch 15. - 17.04.2020

Office 365

Z dôvodu prerušenia vyučovania na školách pristupuje naša škola aj k možnosti online vyučovania prostredníctvom Office 365. Podrobnejšie informácie vo videu tu >>

Sv.Jozefa

Sestrička riaditeľka sr.Cordia sa prihovára žiakom počas karantény. Dnes by sme slávili sviatok našej školy - 19.3. je sviatok sv.Jozefa.

Dve percentá

Aj tento rok môžete podporiť našu školu dvoma percentami z Vašej dane v zmysle platnej legislatívy

Naše aktivity

Žiaci našej školy sa zapájajú do mnohých vzdelávacích, kultúrnych a športových podujatí. Tu je niekoľko ukážok.

ŠKD

V školskom klube sa venujú deti mnohým zaujímavým aktivitám. Tu je niekoľko ukážok.

Usmernenie

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Lyžiarsky výcvik

Žiaci 7. ročníka ZŠ a 1.ročníka gymnázia sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku v Krahuliach pri Kremnici, termín: 17.2. - 21.2.2020.

Energie

Naši žiaci sa zapojili do projektu pod názvom "S kamarátkou Energiou pre deti a mládež.

Vodopády

Rada rodičov Spojenej školy sv.Jozefa Vás pozýva na zájazd a turistiku na Krimmelské vodopády v sobotu dňa 13.6.2020.

Karneval

Z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov aj pedagógov našej školy sa plánovaný karneval ruší.

Metodický deň

V stredu 19. februára 2020 budú skrátené hodiny kvôli vzdelávaniu pedagógov. Vyučovanie bude do 11:30 hod.

Jasličková

Na sviatok Božieho narodenia predviedli predškoláci, žiaci a študenti Spojenej školy sv. Jozefa pre veriacich našej farnosti jasličkovú akadémiu o 16:00 hod. vo farskom kostole.

TV Záznam

Pozrite si záznam z jasličkovej slávnosti, ktorú predviedli naši žiaci aj tento rok vo farskom kostole.

Ocenenie

Žiak 2.C, Lukáš Bezek, nazbieral najväčšie množstvo šípok zo 7065 detí Slovenska, ktoré sa zapojili do súťaže. Cenu mu prišiel odovzdať generálny riaditeľ Lesov SR. Ing.M. Staník so sprievodom.

Adventné vence

Televízia Lux priniesla záznam z výroby adventných vencov v našej škole. Táto akcia sa uskutočnila v sobotu 30.11.2019, fotky sú vo fotogalérii.

1.sviečka

Pozrite si záznam, ktorý priniesla Televízia Pohoda - o zapaľovaní 1.sviečky na adventnom venci na námestí.

A.Kolesárová

Dňa 14.11.2019 naša škola dostala pri slávnostnej sv. omši relikvie slovenskej mučeníčky Anny Kolesárovej. A takto vidia jej život naši žiaci.

Kristiánov dar

Na pamiatku zosnulého žiaka Kristiána pripravila škola v spolupráci s trnavskou arcidiecéznou charitou potravinovú zbierku pre ľudí v núdzi "Kristiánov dar".

Omša v kostole

Pozrite si záznam zo sv. omše v rímsko katolíckom kostole za blahoslavenú Anku Kolesárovú

Sviatok

Dňa 9.12.2019 budeme sláviť sviatok Nepoškvrnené počatie Panny Márie. Ráno pôjdeme o 8:30 na sv.omšu do kostola. Potom bude nasledovať kultúrne predstavenie v MsKS, pre žiakov 3. - 4. roč. sférické kino.

Javorinčatá

Dňa 15.novembra 2019 sa zúčastnia žiaci kultúrneho vystúpenia "Rozprávkový svet" v divadelnej sále MsKS. Cena je 1 €.

Posedenie

V ŠKD na jeseň už tradične pripravujú deti pod vedením svojich vychovávateliek posedenie pre starých rodičov. I tento rok sa spoločne stretli v telocvični ZŠ.

Stretko

Dušičkové stretko, aktivity v škole, návšteva cintorína. Pozrite si fotogalériu.

Butkov

Žiaci 3.A a 3.B na Butkove a na exkurzii v sklárskom skanzene vo Valaskej Belej.

Milión detí

V piatok, 18. októbra 2019 , sa deti celého sveta zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete. Aj naše deti sa zapoja do tohto projektu modlitbou ruženca od 9.00 v kaplnke školy.

Prázdniny

Jesenné prázdniny sú v termíne 30. október – 31. október 2019. Začiatok vyučovania po prázdninách je 4. november 2019 (pondelok).

Zber šípok

Naša škola sa zapojila do celoslovenského projektu Zber šípok spoločne s lesmi SR. Zber prebieha v termíne 17.9. - 21.10.2019.

Cezpoľný beh

Naši žiaci sa zúčastnili 7.10. okresného kola v cezpoľnom behu v Novom Meste nad Váhom.

Korčuľovanie

V týždni 7.-11.10.2019 sa zúčastnia žiaci 2.ročníka výcviku korčuľovania.

Zbery

Zapojte sa do zberu papiera pre našu školu. Bližšie informácie nájdete tu:

ZRŠ

Vážení rodičia! Pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v pondelok 30.septembra 2019 o 16.00 hod. v telocvični ZŠ sv.Jozefa. Potom nasledujú triedne ZRŠ a voľba triednych dôverníkov.

Dopravné ihrisko

Žiaci 1.stupňa absolvujú praktickú výuku na dopravnom ihrisku :
25.9. - triedy : 1.B, 4.B,
26.9. - triedy : 1.A, 2.A, 2.C, 4.A,
27.9. - triedy : 3.A, 2.B, 3.B .

OŽAZ

Dňa 13.septembra 2019, v piatok, sa zúčastnia všetci žiaci ZŠ sv.Jozefa cvičenia OŽAZ - zameraného na Ochranu života a zdravia.

Šk.rok 2019/20

Otvorenie šk. roku 2019/2020 - začíname v pondelok 2.septembra 2019 sv.omšou v rímsko- katolíckom kostole o 8:30 hodine.

Alpské tiesňavy

Rada rodičov SŠ sv. Jozefa pozýva dňa 28.9.2019 (sobota) na jednodňový výlet do Nothklamm - Wasserlochklamm.

Instacamp

Aj tento rok zorganizovala SŠ sv. Jozefa detský pobytový tábor /8. - 13. júla 2019/ v rekreačnom zariadení HOTEL VRŠATEC- Pruské. Tu je zopár momentiek.

Český Krumlov

Rada rodičov SŠ sv. Jozefa pozýva dňa 5.10.2019 (sobota) na jednodňový výlet do Českého Krumlova .

Zobraziť ďalšie aktuality