Meniny na web
  • Počet návštev:

Trieda 2.C

Triedna učiteľka: Mgr. Gabriela Topoľská
Počet žiakov 16
Žiaci
1. Bezek Lukáš
2. Čepcová Sofia
3. Fuksová Veronika
4. Gáborová Vivien
5. Gonová Sofia
6. Chaben Matúš
7. Juráková Viktória
8. Krištofčáková Lara
9. Lakatošová Vanesa
10. Liška Rudolf
11. Mihalová Melinda
12. Mihalová Mia
13. Robeková Sofia
14. Roško Lukáš
15. Toráčová Nina
16. Vancl Peter
2.C 1 2 3 4 5 6
Pondelok SJL TSV MAT SJL
Utorok MAT SJL PVO SJL KNB
Streda SJL MAT TSV HUV
Štvrtok SJL KNB AJU MAT PVO
Piatok SJL MAT VYV VYV SJL