Meniny na web
  • Počet návštev:

Centrum voľného času

V budove Základnej školy svätého Jozefa v Novom Meste nad Váhom je v prevádzke už niekoľko rokov Centrum voľného času. Činnosť v CVČ sa podieľa na rozvoji záujmov, praktických a pohybových zručností a najmä na formovaní návyku užitočne využívať voľný čas. V centre voľného času majú žiaci možnosť rozvíjať svoje talenty a záujmy v rôzne zameraných krúžkoch pod vedením skúsených pedagógov.

Práca v jednotlivých oddeleniach zaradených do Centra voľného času je spoplatnená sumou 10 € na školský rok /bez ohľadu na počet krúžkov, poplatok je v súlade s platnou legislatívou/. Prihláška je záväzná na celý šk.rok 2018/2019. Posledný termín na prihlásenie a zaplatenie poplatku je 17.09.2018.


Rozpis krúžkov v Centre voľného času v šk.roku 2018/2019


Názov Vedúci Začiatok
Hra na klavír Mgr. M. Pekarovičová pondelok 13.45, utorok 13.45, streda 13.45
Hra na flautu Mgr. J. Plevová utorok 13.00, štvrtok 13.00
Výroba keramiky 2. stupeň Mgr. J. Hyžová utorok 14.00
Tvorivé dielne 1. stupeň PaedDr. M. Gulánová štvrtok 14.00
Varenie 2. stupeň Ing. V. Dudová utorok 14.00
Varenie 2. stupeň PaedDr. A. Pavlovičová streda 14.00
Strelecký 2. stupeň Mgr. R. Čierny utorok 14.00
Futbal 1. stupeň Mgr. D. Herda piatok 13.30
Florbal 1. stupeň Mgr. V. Markech utorok 14.00
Florbal 2. stupeň Mgr. V. Markech štvrtok 14.00
Paličkovanie pre 1. aj 2. stupeň Z. Holcová pondelok 13.30
Stolný tenis 4. - 9.roč. L. Rehák streda 14.00