Meniny na web
  • Počet návštev:

Ukážky aktivít v ŠKD - šk.rok 2019/20

Družinári sú rozdelení do oddelení, kde s nimi nenásilnou, pútavou a vhodne motivovanou formou vychovávateľky plnia zamerania jednotlivých činností dňa (odpočinková, rekreačná činnosť a záujmová oblasť výchovy ). Taktiež úzko spolupracujú s učiteľkami prvého stupňa, hlavne pri príprave detí na vyučovanie. Cieľom práce vychovávateliek je citlivý vzťah k deťom, chápanie ich problémov a predovšetkým snaha o to, aby bolo dieťa spokojné, vyrovnané a malo radosť z pobytu v školskom klube.
>>> Výchovný program Školského klubu

Prevádzka v školskom klube :

ráno : 6.00 - 7.40 (príchod do ŠKD najneskôr do 7,20 hod.)
poobede : 11.35 - 16.35
mesačný poplatok: 10,- Eur je povinné uhradiť v termíne od 10. do 15. v danom mesiaci!


Dieťa, ktoré navštevuje rannú družinu, sa po príchode do školy prezuje a príde do rannej ŠKD (nesmie zostať vo svojej triede- z dôvodu bezpečnosti). Prosíme Vás, aby ste nevstupovali do priestorov tried, šatní a jedálne.

Dieťa môže odchádzať z ŠKD len s osobami uvedenými v žiadosti alebo samé, ak je to uvedené v žiadosti o prijatie. Každú zmenu v odchode dieťaťa treba oznámiť písomne, nie telefonicky.

Vychovávateľky v 5 oddeleniach :
1. Jana Bátorová
2. Mgr. Zuzana Štreicherová
3. Mariana Avdaljanová
4. Mgr.Ivana Kubalová
5. Mgr.Ján Kobida
6. Mária Karabová – ranné oddelenie

Ukážky aktivít v ŠKD - šk.rok 2018/19

Ukážky aktivít v ŠKD - šk.rok 2017/18


Školský klub na jar

JAR

Ťuki-ťuki na okienko,
ťuki-ťuki na dvere.
Behá po skle zlaté pierko,
trúsi zlaté páperie.

Meduška si pretrie oči,
div jej srdce nevyskočí.
Je to tak,
klopká u nej zlatý vták.

Ale kdeže!
Keď sa lepšie prizrela,
iba jeden žiarivý lúč zazrela.

To predjarné slnko ťuká
že od tejto nedele,
pod snehom sa začnú dvíhať
snežienky a podbele.

Naše práce na jar


Leto v školskom klube

LETO

Na lúke sa hrajú deti.
Okolo nich vtáčik letí.
- Poď sa s nami, vtáčik, hrať!
- Nie, musím sa ponáhľať.
Mušky deťom chytať treba.

Nik im nedá kúsok chleba.
Musím si ich kŕmiť sama.
Kto im čo dá, keď nie mama?
Keby sme sa spolu hrali,
deti by mi hladovali.

Naše aktivity v lete


Jeseň v školskom klube

Čo nám jeseň ponúka...

JESEŇ

Padá lístie, padá,
je ho plný dvor,
vrabček z toho lístia
vykukuje von.

Klopy-klopy, ťuky-ťuky,
budia vrabca čudné zvuky.
Dozvedel sa od vrany,
že padajú gaštany.

Jesenné aktivity


Zima v školskom klube

ZIMA

Skočil vietor po vysokú
oblohu,
doteperil ťažkú chmáru
v batohu.

Polietal po kraji trošku,
potom spravil dieru v rožku
a prikázal:
"Von sa, páper, veselo!
pokry zem a premaľuj ju
na bielo-

Zimné športy, stopovanie a iné zimné radovánky