Meniny na web
  • Počet návštev:

Súťaže a olympiády v šk. roku 2018/2019

Matematická olympiáda - okresné kolo

6.ročník : 1.miesto - Juraj Szarka

úspešný riešiteľ: Andrea Parošová

7.ročník : 3.miesto - Ján Kravárik

úspešní riešitelia: Ondrej Dlhý. Timotej Mikuš


Biblická olympiáda - diecézne kolo

2.miesto : získalo družstvo žiakov v zložení :

Andrea Parošová, Dário Mráz, Ondrej Szarka


Recitačná súťaž Podjavorinskej Bzince - okresné kolo

I. kategória - poézia : Lucia Kudlíková - 1. miesto, postup na krajské kolo

II. kategória - poézia : Terézia Košťálová - 1. miesto, postup na krajské kolo

III. kategória - próza : Veronika Vyzváryová - 3. miesto


Polytechnická súťaž - krajské kolo

1.miesto : Matúš Hrušovský /8.A/

4.miesto : Dário Mráz /8.A/


Biblická olympiáda - dekanátne kolo

1.miesto : získalo družstvo žiakov v zložení :

Andrea Parošová, Dário Mráz, Ondrej Szarka


Olympiáda z nemeckého jazyka

krajské kolo : 1.miesto - Peter Václavek

celoslovenské kolo : 2.miesto - Peter Václavek


Recitačná súťaž - 65.Hviezdoslavov Kubín - Podjavorinskej Bzince /obvodové kolo/

poézia I.kategória : Lucia Kudlíková - 1.miesto - postup

poézia II.kategória : Terézia Košťálová - 2.miesto - postup

poézia III.kategória : Gregor Avdaljan - 3.miesto

próza I.kategória : Mia Bezáková - 3.miesto

próza II.kategória : Veronika Vyzváryová - 2.miesto - postup


Fyzikálna olympiáda - okresné kolo

kategória F

1.miesto : Dário Mráz /8.A/

2.miesto : Ondrej Szarka /8.A/


Olympiáda zo SJL - krajské kolo - /kat.8. - 9.roč/

1.miesto : Peter Ondrej Václavek - postup na celoslovenské kolo


Biologická olympiáda - okresné kolo - kat.C /8. - 9.roč/

1.miesto v projektovej časti: Peter Ondrej Václavek

úspešný riešiteľ v teoreticko - projektovej časti: Markechová Nina,

Slováčková Kamila


Technická olympiáda - krajské kolo

A kategória : 1.miesto : Matúš Hrušovský /8.A/, Peter Václavek /9.A/


Matematická olympiáda - okresné kolo

kategória Z5 : Adela Herdová - 2.miesto

kategória Z9: Rasťo Hyža -1.miesto

Mária Dubinová, Martin Jakubek - 4.miesto


Súťaž v prednese slov.povestí "Šaliansky Maťko" - okresné kolo

II. kategória : Dominik Kováč - 1.miesto - postup na krajské kolo


Recitačná súťaž "A Slovo bolo u Boha".

I.kateória : poézia : Júlia Pavlíčková - 2.miesto

II. kategória : poézia : Matúš Pavlíček - 1.miesto - postup na celoslovenské kolo

III. kategória : poézia : Terézia Košťálová - 2.miesto

IV. kategória : poézia : Laura Masaryková - 3.miesto


Zber šípok

V dňoch 20 .9. 2018 - 22 . 10. 2018 prebiehal zber šípok spoločne s lesmi SR.

Na celoslovenskej úrovni sme sa umiestnili na 10.mieste ako jediná škola z trenčianskeho kraja. Spoločne sme odovzdali : 167,14 kg šípok.

Do zberu bolo zapojených 49 detí z 12 tried.

Za najlepších jednotlivcov získali

3. miesto : Lukáš Bezek /1.C/ s množstvom 46,80 kg

5. miesto : Daniel Miškovič /3.B/ s množstvom 40,03 kg


Technická olympiáda - okresné kolo

A kategória : 1.miesto : Matúš Hrušovský /8.A/, Peter Václavek /9.A/

B kategória : úspešný riešiteľ : Michal Trebatický


Olympiáda zo slov.jazyka - okresné kolo

1.miesto : Peter Václavek /9.A/


Súťaž zručnosti

kategória elektrotechnika - 1.miesto - Matúš Hrušovský /8.A/

kategória strojárstvo - 2.miesto - Peter Václavek /9.A/

kategória informatika - 3.miesto - Dário Mráz /8.A/