Meniny na web
  • Počet návštev:

Učitelia

Riaditeľka školy Mgr. Eva Litváková (sr. Cordia)
Zástupca riaditeľky Mgr. Viktor Markech
Prvý stupeň
1.A Mgr. Alena Kačicová
1.B Mgr. Lenka Kováčová
1.C Mgr. Viera Beláková
2.A Mgr.Silvia Varačková -sr.Sávia
2.B Mgr.Dana Kaššovicová
3.A Mgr.Jarmila Plevová
3.B Mgr. Denisa Dedíková
4.A Mgr. Gabriela Topoľská
4.B Mgr. Andrea Rubaninská
Druhý stupeň
5.A Mgr. Jarmila Hyžová
5.B PaedDr. Miroslava Gulánová
6.A Mgr. Radka Gúčiková
6.B Mgr. Martina Javorová
7.A Ing. Viera Dudová
7.B PaedDr. Katarína Jarošincová
8.A Mgr. Margita Pavlechová
8.B PaedDr. Anna Pavlovičová
9.A Mgr. Daniela Kováčová
Netriedni učitelia
Mgr. Michaela Lesajová
Mgr. Mária Gibalová
Mgr. Soňa Vallášová
Ing. Jana Kalivodová
Mgr. Rastislav Čierny
Mgr. Andrea Mrňová
Mgr. Marína Vyzváryová
Mgr. Martin Sobota
Mgr. Denis Herda
Ing. Dana Kazíková
Mgr. Marta Pekarovičová
Mgr. Monika Hornáčková - sr.Alica