Meniny na web
  • Počet návštev:

Zber papiera v šk.roku 2019/2020

Milé deti a rodičia, chceli by sme Vás poprosiť o ZBER PAPIERA pre našu školu. Škola veľmi uvíta takúto ekologickú formu Vašej podpory.


Pokým máme zberový kontajner /je len zapožičaný/, môžete poviazaný a označený papier /menom a triedou/ nechať pri vstupe do šatní na chodbe na prízemí, za kanceláriou.
Kto má naraz väčšie množstvo papiera, prosíme odviezť do zberných surovín, nakoľko nemáme k dispozícii tak veľké skladové priestory.
Zberné suroviny sú na ulici Trenčianska 17 v Novom Meste nad Váhom.

Je potrebné nahlásiť, že je to na cirkevnú školu - školský zber. Výkupnú cenu máme dohodnutú za školský zber 5 centov/kg papiera. Keby ste mali nezrovnalosti, kontaktujte nás prosím v škole.
Peniaze s potvrdenkou o odovzdaných kilogramoch treba priniesť do kancelárie školy.

Za spoluprácu vopred ďakujeme !